For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opfyldt din undervisningspligt og have afsluttet 9. klasse. På de tekniske erhvervsuddannelser, forventer vi desuden at:
• Du har gode matematiske og naturfaglige evner
• Du er studieaktiv
• Du har lyst, interesse og nysgerrighed i forhold til faget
• Du har lyst og interesse til faglig fordybelse

Du kan starte uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Når du har truffet beslutningen om at starte din uddannelse, skal du udfylde og indsende et tilmeldingsskema, som du kan få ved at kontakte sekretær Jette Mose, på tlf. 96981000 eller på mail.: jem@erhvervsskolerne.dk

Når din tilmelding er modtaget, bliver du indkaldt  til en uddannelsessamtale, hvor du i samarbejde med din kontaktlærer udarbejder din personlige uddannelsesplan.