For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opfyldt din undervisningspligt og have afsluttet 9. klasse. På de tekniske erhvervsuddannelser, forventer vi desuden at:
• Du har gode matematiske og naturfaglige evner
• Du er studieaktiv
• Du har lyst, interesse og nysgerrighed i forhold til faget
• Du har lyst og interesse til faglig fordybelse

Du kan starte uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Når du har truffet beslutningen om at starte din uddannelse, skal du udfylde og indsende et tilmeldingsskema, som du kan få ved at kontakte Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser på tlf. 96981000 eller heg@heguddannelser.dk

Når din tilmelding er modtaget, bliver du indkaldt  til en uddannelsessamtale, hvor du i samarbejde med din kontaktlærer udarbejder din personlige uddannelsesplan.