Grundforløb
Du kan selv vælge, om du vil starte på skole, eller om du vil starte med praktik i en virksomhed, inden du tager grundforløbet. Grundforløbet foregår på Teknisk Skole og du starter på linjen Bil, fly og andre transportmidler. Grundforløbet varer normalt 20 uger, men kan udvides til 60 uger. Du kan kontakte Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser for oplysninger om, hvor du kan tage dit grundforløb.

Hovedforløb
Hovedforløbet varer i alt 3½ år og veksler mellem skole og praktik. Skoledelen foregår på HEG i Aars, hvor du går på skole 7 gange á ugers varighed pr. gang. Undervisningen omfatter de brede og almene grundfag og områdefag. Derudover får du mulighed for at specialisere dig via både bundne og valgfri specialefag (som f.eks. arbejde på transmissionssystemer og arbejde med høstmaskiner). Og endelig får du valgfag (som f.eks. kan være teknisk engelsk eller andre støttefag). Du har desuden mulighed for at vælge tilbygning i grundfagene – dvs. gennemføre dem på et højere niveau.

Praktik
Du har mulighed for at tage praktik i Danmark eller i udlandet. Igennem din praktik oplæres du i de arbejdsområder og funktioner, som er relevante inden for det valgte speciale. Senest efter grundforløbet skal du finde en praktikplads. For at starte i praktik skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der fungerer som en ansættelseskontrakt. Det kan en studie- eller praktikvejleder på Teknisk Skole hjælpe dig med. Men det kræver også en indsats fra dig. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, er der mulighed for skolepraktik. De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid, hvor både du og din arbejdsgiver kan opsige uddannelsesaftalen.

Mesterlære
Det er også muligt at komme i mesterlære. Her starter du i en virksomhed med en uddannelsesaftale, og det første år i mesterlære vil så træde i stedet for grundforløbet. Du vil dog eventuelt skulle undervises på Teknisk Skole for at få den nødvendige teoretiske viden.

Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en praktisk prøve – svendeprøve – som afholdes på skolen.

Voksenforløb
Er du over 25 år, og har du relevant erhvervserfaring, så kan du gennemføre uddannelsen på kortere tid og med ekstra tilskud til elevlønnen. Skolen tilrettelægger et særligt uddannelsesforløb, vekslende mellem skole og praktik.

Er du over 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt efter dine erfaringer.

Økonomi
Uddannelsen er gratis. Og hvis du er fyldt 18 år, så kan du få SU under uddannelsen. SU søges via www.su.dk. Hvis du har fået en  uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, så får du elevløn under uddannelsen. Du får elevløn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraftalt så både i praktik- og skoleperioderne. For personer, som er fyldt 25 år, er der mulighed for at få voksenelevløn svarende til fagets mindsteløn, hvis Arbejdsformidlingen kan godkende uddannelsen som tilskudsberettiget.