Hvordan forløber uddannelsen?


Opbygning

Uddannelsen varer 4 år.
1. Grundforløb på ½ år
2. Efterfølgende forløb på 3 ½ år
3. Skoleforløb på 7 skoleperioder a´5 uger i hovedforløbet
4. Mulighed for 4 ugers erhvervsrettet tilbygning

I grundforløbet er der specielle færdigheder der skal opnås, og dette foregår på Teknisk Skole, men det kan være nødvendigt at tage hele eller dele af grundforløbet på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i Aars.

Grundforløb

Du kan selv vælge om du vil starte på skole eller tage praktik i en virksomhed, inden du tager grundforløbet. Grundforløbet foregår på Teknisk Skole, hvor du starter på linjen: ”bil, fly og andre transportmidler”. Grundforløbet varer normalt 20 uger, men kan udvides til 60 uger.

Hovedforløb

Hovedforløbet foregår på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, og undervisningen omfatter de brede, almene grundfag og områdefag. Desuden får du mulighed for at specialisere dig – både med bundne og valgfrie specialefag. Eks. Transmissionssystemer og arbejdet med høstmaskiner.

Praktik

Du har mulighed for at tage din praktik i Danmark eller udlandet.
Senest efter grundforløbet skal du have fundet en praktikplads og have en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver – der fungerer som ansættelseskontrakt. De første tre måneder i praktiktiden er prøvetid – hvor både du og din arbejdsgiver kan opsige aftalen.
Hvis du ikke har held med at finde en praktikplads, er der mulighed for skolepraktik.

Mesterlære

Det er også muligt at komme i mesterlære.
Her starter du i en virksomhed med en uddannelsesaftale, og det første år af din mesterlære – vil træde i stedet for grundforløbet. Du vil dog eventuelt skulle undervises på Teknisk Skole, for at få den nødvendige teoretiske viden.

Voksenforløb

Hvis du er over 25 år og har relevant erhvervserfaring – kan du gennemføre uddannelsen på kortere tid og med ekstra tilskud til elevlønnen. Skolen tilrettelægger et særligt uddannelsesforløb, der er vekslende mellem skole og praktik.

Svendeprøve

Uddannelsen afsluttes med en eksamen efter de 4 år. Svendeprøven afholdes på skolen.

Økonomi

Uddannelsen er helt gratis for dig.
Hvis du er fyldt 18 år kan du få SU under uddannelsen.
Har du fået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, får du elevløn under uddannelsen.
Voksne over 25 år har mulighed for voksenelevløn, som svarer til fagets mindsteløn.

Studievejledning

Der vil under hele uddannelsesforløbet være mulighed for hjælp, rådgivning og støtte fra studievejledere.